طرز پیدا کردن صفحه ی شروع هر جزء قرآن کریم:

۲*(۱-شماره ی جزء)

عدد دو را بعد از رقم یکان اضافه می کنیم.

مثال:

صفحه ی شروع جزء ۱۲ قرآن کریم را بیابید؟

۲۲=۲*(۱-۱۲)

حال ۲ را اضافه می کنیم

صفحه ی شروع جزء:۲۲۲

نکته:این روش در قرآن ها ی ۶۰۴ صفحه ای جواب می دهد.

نوشته شده توسط علی یداللهی فارسانى | لینک ثابت |

Powered by WebGozar